5% Radio Askøy


Bingo utsalgssteder finner du her her, du kan også kjøpe hefter her på nettUkens program uke 5 - 2023

Mandag 30. Januar 2023


Kl:06:00-Kl:07:00 Mandagsmusik
Kl:07:00 God Morgen med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl.09:00 Saga: Norge blir til , med Tom-Christer Nilsen som forteller.
Kl:09:30-Kl:11:00 Mandagsmusikk
Kl:11:00 Podcast fra ADHD Norge : Espen Thoresen i samtale med Lasse Josephsen om ekstremister og ukultur
Kl:12:00 Americana Kanon med Tom Skjeklesæter som prater med Steinar Albrigtsen
Kl:13:00 Popcorn med Svein Tore Ellefseth, fra torsdag.
Kl:14:00 Podcast fra ADHD Norge : Espen Thoresen i samtale med Lasse Josephsen om ekstremister og ukultur
Kl:15:00 - 17:00 God Ettermiddag med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i nærmiljøet
Kl:17:00-18:00 Mandagsmusikk .

Tirsdag 31. Januar 2023


Kl:06:00 - Kl:07:00 Tirsdagsmusikk
Kl:07:00 God Morgen med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl:09:00 - 12:00 Tirsdagsmusikk
Kl:12:00 Saga: Norge blir til med Tom-Christer Nilsen
Kl:13:00 Countryloftet med Ragnhild Taule
Kl:14:00 Saga: Norge blir til med Tom-Christer Nilsen
Kl:14:30 Tirsdagsmusikk
Kl:15:00-Kl:17:00 God Ettermiddag med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl:17:00 -18:00 Gospel Corner med Pablo(Pål Strand)

Onsdag 1. Februar 2023


Kl:06:00 - Kl:07:00 Onsdagsmusikk
KL:07:00-Kl:09:00 God Morgen med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
KL:09:00 -KL:11:00 Onsdagsmusikk
Kl:11:00 Kontoret er tilbake! Jan Ove Hansen, Dagfinn Bergesen og Roy Floen
Kl:12:00 Podcast fra ADHD Norge : Espen Thoresen i samtale med Lasse Josephsen om ekstremister og ukultur
Kl:13:00 Wildwood med Pablo som spiller fin Bluegrasmusikk
Kl:14:00 Onsdagsmusikk
Kl:15:00 - Kl:17:00 God Ettermiddag med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl:17:00 Americana Kanon med Tom Skjeklesæter som prater med Steinar Albrigtsen

Torsdag 2. Februar 2023


Kl:06:00 - Kl:07:00 Torsdagsmusikk
Kl:07:00 God Morgen med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl:09:00 Saga: Norge blir til med Tom-Christer Nilsen
Kl:09:30-11:00 Torsdagsmusikk
Kl.11:00 Saga : Norge blir til med Tom-Christer Nilsen som forteller
Kl:12:00 Torsdagsmusikk
Kl:13:00 Oppsig med Tomas Espelid som spiller lokale artister
KL:14.00 Kontoret er tilbake! Jan Ove Hansen, Dagfinn Bergesen og Roy Floen
Kl:15-Kl:17:00:00 God Ettermiddag med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
KL:17:00 Torsdagsmusikk
Kl:18:00 Gammeldans pop og viser med Svein Hop og Svein Haugen
Kl:19:00 Bluesrelax med Svein Tore Ellefseth og Frans Olaf Borge
Kl:20:00 Country og Bluegrass med Harald og Frank
Kl:21:00 Fengende Rytmer med med Marie Espeset
Kl:22:00 Minneboken med Ragnhild Taule
Kl:23:00 Tysktimen med fine tyske melodier

Fredag 3. Februar 2023... 100 000 i Jackpot og 3 Lykketall


Kl:06:00 - 07:00 Fredagsmusikk
KL:07:00 God Morgen med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl:09:00 Kontoret er tilbake! Jan Ove Hansen, Dagfinn Bergesen og Roy Floen
Kl:10:00 Fredagsmusikk
Kl:13:00 Fengende Rytmer med Marie Espeset
Kl:14:00 Americana Kanon med Tom Skjeklesæter som prater med Steinar Albrigtsen
Kl:15:00 - 17:00 God Ettermiddag med Kenneth Larsen som følger trafikken,spiller god musikk, og info om det som skjer i lokalmiljøet
Kl:17:00 Kontoret er tilbake! Jan Ove Hansen, Dagfinn Bergesen og Roy Floen
Kl:18:00 Trekkspilltoner med Roger Hansen
Kl:19:00 Oppsig med Tomas Espelid
Kl:20.00 Countryloftet med Svein Tore Ellefseth
Kl:21:00 Fredagsbingo med Tom Harald Grønevik. Jackpot på 100 000 kr. og 3 lykketall . Hefter kan kjøpes på våre utsalgsteder og radiobingo.no, printe ut fra mail , eller hvis du logger inn med Vipps spille på skjerm. Fra uke 5-2023 koster heftene 70 kr.Vi har økt premien på 3 rekker på spill 2 til 1500 kr.
På fredagsbingo.no kan du se alle leste tall.
Kl:23:00 Nattsending med Marie Espeset
Kl.01:00 Countryloftet med Svein Tore Ellefseth

Lørdag 4. Februar 2023


Kl:06:00-Kl:16:00 Lørdagsmusikk
Kl:16:00 Americana Kanon med Tom Skjeklesæter som prater med Steinar Albrigtsen
Kl:17:00 Kontoret er tilbake! Jan Ove Hansen, Dagfinn Bergesen og Roy Floen
Kl:18:00 Oppsig med Tomas Espelid
Kl:19.00 Wildwood med Paal Strand (Pablo)
Kl:20:00 Bluesrelax med med Svein Tore Ellefseth & Frans Olav Borge
Kl:21:00 - Kl.23:00 Klubblisten med Kim Andreassen som programleder og Jørgen Jakobsen som produsent
Kl:23:00 -Kl:24:00 Klubblisten Hot Mix

Søndag 5. Februar 2023


Kl:10:00 Gammeldans, pop og viser, med Svein Hop og Svein Haugen
KL:11:00 Tysktimen med fine tyske melodier
Kl:12:00 Wildwood med Pablo som spiller fin Bluegrass
Kl:13:00 Fengende Rytmer med Marie Espeset
Kl:14:00 Trekkspilltoner med Roger Hansen
Kl:15:00 Minneboken med Ragnhild Taule
Kl:16:00 Country og Bluegrass Jamboree, med Harald og Frank
Kl:17:00 Countryloftet med Svein Tore Ellefseth
Kl:18:00 Gospel Corner med Pablo( Pål Strand)
Kl:19:00 Bluesrelax med Svein Tore Ellefseth & Frans Olaf Borge
Kl:20:00 Oppsig med Tomas Espelid
Kl:21:00 - 23:00 Klubblisten med Kim Andreassen som programleder og Jørgen Jakobsen som produsent
Kl.23.00 - Kl:24:00 Klubblisten Hot Mix